Historiek

De club “Petanque Mistral“ werd boven de doopvont gehouden op 7 september 1961, het waren leden van Petanqueclub Coninxdonk die zich hadden afgescheurd. Aanvankelijk bestond de club uit een 60-tal leden en voorlopig werd er gespeeld in het sportcomplex Bateas.

We vonden een thuishaven in een oude hoeve in de Wellingstraat te Heusden. Met vereende krachten werd ze volledig opgeknapt tot een volwaardig lokaal welk werd ingehuldigd op 27 mei ’62.

Door de verkoop van de hoeve in 1984 zagen we ons verplicht de huidige terreinen aan het Eendenmeer te huren. Dankzij de hulp van de leden, zowel praktisch als financieel werd een nieuw lokaal opgetrokken. In afwachting van de afwerking, heeft P.C. Patijntje ons tijdens de winter onderdak verleend waardoor wij ons ook op sportief vlak konden bewijzen. Het lokaal met 6 binnenterreinen en 40 buitenpisten werd in 1986 in gebruik genomen.

In 1993 onder het impuls Armand De Pauw werd het lokaal nog verder uitgebreid, er kwamen 4 binnenterreinen bij evenals een vergaderzaal en een magazijn. Dankzij deze grote capaciteit kon de club verschillende provinciale, Vlaamse, Belgische en internationale evenementen inrichten.

Wij herinneren onze voorzitters gedurende al die jaren

1ste Daniël Stevens, 1961

2de Albert De Witte, 1966

3de Dr. Guido Mortier, 1969

4de Armand De Pauw, 1973

5de Jules Broux, 1975

6de Michel Schittekatte, 1984

7de Armand De Pauw, 1991

8ste Jean Van Hecke, 1998

9de Jean-Pierre Vanacker, 2007